Головна
Управління активами

Операції з цінними паперами

Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-ІНВЕСТ

ТАСК Ресурс
Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду відкритого типу


Інвестиції з розумом!
Актуальні питання
   
Законодавство
   
Глосарій
   
Поради інвесторам
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
   
Фонди
    
ФОНД "ТАСК РЕСУРС"

 ФОНДИ
 Інформація про фонд "ТАСК Ресурс"

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд " ТАСК Ресурс", метою якого є отримання прибутку від здійснення діяльності з спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладів та зростанню вкладених коштів учасників Фонду.
Інвестиційні фонди дозволяють багатьом вкладникам увійти в високодохідний ринок, який раніше був відкритий тільки для великих інвесторів при безпосередньому інвестуванні в ринкові цінні папери.

Основною перевагою вкладів в цінні папери інвестиційного фонду є диверсифікований підхід – активи фонду розподіляються в різні ринкові сегменти, що забезпечує стабільну доходність та мінімізацію ризиків.

Інвестиційний фонд "ТАСК Ресурс" Компанії з управління активами "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" надає можливість учасникам не тільки отримувати стабільний прибуток від вкладення капіталу, але й дозволяє вилучити необхідні кошти у будь-який робочий день, здійснив продаж інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами.

Стратегія фонду – консервативна. Така інвестиційна стратегія є найкращою для інвесторів, які мають на мети інвестувати з низьким рівнем ризиків та надають перевагу збереженню вкладених коштів з невисоким але, водночас, стабільним рівнем потенційної доходності.

Назва ТАСК Ресурс
Управління активами Фонду ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
Організаційна форма Пайовий
Тип фонду Відкритий
Вид фонду Диверсифікований
Категорія Безстроковий
Номер і дата свидоцтва про реєстрацію № 864 від 13 грудня 2007 р.
Реєстраційний код ЕДРІСІ 211864
Строк дії фонду Необмежений
Цінні папери Фонду Інвестиційний сертифікат
Спосіб розміщення Публічна пропозиція


ОСНОВНІ АКТИВИ

 • Облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України;
 • Облігації місцевих позик органів місцевого самоврядування;
 • Облігації українських юридичних осіб;
 • Акції та інші корпоративні права українських юридичних осіб;
 • Ощадні сертифікати та банківські депозити;
 • Грошові кошти в національній та іноземній валюті;
 • Інші активи, дозволені законодавством України.

ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ


Тип именні
Номінальна вартість 1 000,00 грн.
Кількість ІС Фонду 50 000 шт.
Загальна сума випуску 50 000 000,00 грн.
Форма випуску бездокументарна
Мінімальна кількість сертифікатів фонду, що може придбати інвестор 1 шт.

ПРИДБАННЯ

Придбання інвестиційних сертифікатів (ІС) Фонду здійснюється на підставі заявок на придбання ІС і договору купівлі- продажу.

Прийом заявок на придбання ІС Фонду здійснюється кожен робочий день. Оскільки ІС Фонду - бездокументарний цінний папір, то володіння ІС підтверджується видачею виписки Депозитарної установи, у якої інвестор відкрив рахунок у цінних паперах.

Зарахування ІС на рахунок інвестора в цінних паперах здійснюється в термін не більше 7 днів з дня отримання Фондом грошей за ІС.

Часткова оплата придбаних інвестиційних сертифікатів не дозволена.

Детальну інформацію про процедуру придбання інвестиційних сертифікатів фонду Ви знайдете в розділі Процедура придбання ІСів фонду.


ПРАВА ВЛАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

 • право власності учасника на частину активів Фонду;
 • право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду. 


ВИКУП

Викуп компанією інвестиційних сертифікатів фонду починається після прийняття НКЦПФР рішення про визнання фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються щодня.

Зверніть увагу! Комісійні витрати інвестора при виході з фонду залежать від суми інвестування.

Також нагадуємо, що факт продажу цінних паперів необхідно відобразити в податковій декларації як інвестиційний дохід фізичної особи (див. Податковий кодекс України, ст.164.2.9).

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФОНДУ

Здійснюється Компанією з управління активами ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ".
КУА "ТАСК-ІНВЕСТ", що заснована у лютому 2006 року, здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 287 від 15.03.2016 р. Строк дії Ліцензії з  06.05.2016 року - необмежений.

Диверсифікованість. Активи фонду диверсифікуються вкладенням у цінні папери різних емітентів, які ведуть операційну діяльність у різних галузях економіки, що мінімізує ризики. КУА проводить щоденний моніторинг ринків і подій, що відбуваються в компаніях, з цінних паперів яких сформовано портфель фонду, постійну переоцінку й, при необхідності, - перегляд розміщення активів.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановленим чинним законодавством Украйни.


ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

Інвестиційний фонд "ТАСК Ресурс" не нараховує й не виплачує дивіденди на інвестиційні сертифікати.


ВИНАГОРОДИ Й ВИТРАТИ

Витрати, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду:

 • винагорода Компанії;
 • винагорода Зберігачу активів Фонду;
 • винагорода аудитору Фонду;
 • винагорода оцінювачу майна Фонду;
 • винагорода торговцю цінними паперами;
 • операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду.

За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, які були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, які складають активи Фонду.
Витрати, які не передбачені даним переліком, а також витрати, які перевищують розмір, встановлений Регламентом, здійснюються Компанією з власних коштів.

Розміри витрат, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду:

 • розмір винагороди Компанії становить 3 (три) відсотки від середньорічної вартості чистих активів Фонду;
 • винагорода Компанії сплачується грошовими коштами;
 • винагорода Компанії нараховується щомісяця;
 • граничний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКЦПФР;
 • визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця;
 • за рішенням Уповноваженого органу  Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, що було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої дисконтної ставки за рік, встановленої Нацбанком України.

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ФОНД

Аудиторська компанія - ТОВ "АФ "ВІП"

Зберігач активів Фонду - АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

НАГЛЯД

Регулювання й контроль за діяльністю Фондів здійснює Національна комісія з коштовних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Інвестиційні Фонди зобов'язані регулярно звітувати перед НКЦПФР про результати своєї діяльності, публікувати матеріали в ЗМІ, оприлюднюватися у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та інформувати своїх вкладників про всі зміни, що відбулися.

Послуги депозитарної установи


Постачальник природного газуТАСК-ІНВЕСТ
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Інвестиції з розумом!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.