Головна

Управління активами

Операції з цінними паперами
Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР
Послуги за вищими стандартами!
    
Про компанію
   
Депозитарні послуги
   
Річна звітність
    
ДЕПОЗИТАРНі ПОСЛУГИ

 

Тарифи на депозитарні послуги

Тарифи на послуги, що надає депозитарна установа ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" Депонентам

Версія для друку (PDF, 87 Кб).

 

Послуга (операція) Тариф "Стабільний" Тариф "Корпоративний"
1. Адміністративні операції
1.1Відкриття рахунків у цінних паперах: 00 За домовленістю*
1.1.1 юридичним особам резидентам 200 грн.
1.1.2юридичним особам нерезидентам 500 грн.
1.1.3фізичним особам резидентам 100 грн.
1.1.4фізичним особам нерезидентам150 грн.
1.2Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах  50 грн.
1.3Закриття рахунку у цінних паперахНе тарифікується
2. Облікові операції
2.1Зарахування або списання цінних паперів для фізичних осіб та юридичних осіб в межах або  в іншій депозитарній установі
120 грн. за операцію За домовленістю*
2.2Відміна депозитарної операції 50 грн. за операцію 
2.3Блокування або розблокування цінних паперів під виконання договорів застави; встановлення інших обмежень щодо цінних паперів (крім виконання безумовних  операцій)300 грн. за операцію
3. Інформаційні операції
3.1Надання виписки з рахунку у цінних паперах (після проведення облікових операцій) та виписки про стан рахунку у цінних паперах (на останній робочий день місяця)
БезкоштовноЗа домовленістю*
3.2Надання виписки про стан рахунку у ЦП за запитом Депонента
100 грн. за документ
3.3Надання виписки про операції на рахунку у ЦП за запитом Депонента
 20 грн. за аркуш
3.4Надання за запитом Депонента інформаційних довідок100 грн. за аркуш
4. Зберігання цінних паперів

4.1

Зберігання ЦП  на рахунках у ЦП  депонента (залежно від загальної номінальної вартості  всіх ЦП та за повний або неповний місяць): 0 За домовленістю*
   4.1.1для фізичних осіб: 
 4.1.1.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства)0,005%, але не менше ніж 200 грн**. за кожний значний пакет акцій
 4.1.1.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій 0,004%, але не менше ніж 100 грн**.

4.1.2

для юридичних осіб:

 

4.1.2.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5%  та більше відсотків простих акцій товариства) 0,005%, але не менше ніж 200 грн**.
4.1.2.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій0,004% але не менше ніж 200 грн**.

 4.2

 Зберігання цінних паперів на рахунках у ЦП, блокованих для здійснення торгів на організаторі торгівлі 0,1%, але не менше ніж 150 грн**.

 4.3

 Зберігання цінних паперів, заблокованих на користь Заставодержателя цінних паперів з інших підстав згідно цивільно-правових угод 0,02% але не менше ніж 100 грн**.
 4.4 Зберігання державних цінних паперів, що обліковуються на рахунках депонентів
 0,04% номінальної вартості ЦП**
5. Розрахунково-клірингові операції
5.1Блокування або розблокування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, що виставлені на торги на організаторі торгівлі50 грн. за операціюЗа домовленістю*
5.2Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються поза фондовими біржами на умовах   "поставка проти оплати", а також розрахунки за правочинами щодо державних цінних паперів, щоукладаються на умовах "поставка цінних паперів без оплати"
600 грн. за операцію
6. Інші послуги
6.1Виплата дивідендів0,2 %, але не менше ніж 20 грн**., та не більше ніж 300 грн, або за згодою сторін За домовленістю*
 6.2 Виплата доходів за державними цінними паперами та сум при погашенні державних цінних паперів
 300 грн. за одну операцію
6.3Комплекс депозитарних операцій для Депонентів, які є інвесторами ІСІ ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ":
• відкриття рахунку (якщо він не був відкритий раніше);
• зарахування та списання ЦП ІСІ ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" на рахунок або з рахунку у цінних паперах Депонента внаслідок угод, укладених Депонентом з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР";
• зберігання цих ЦП.
10 грн. за здійснення всіх операцій
6.4Разовий комплекс депозитарних операцій на умовах передоплати – протягом не більше 36 місяців:
• відкриття рахунку;
• одна операція зарахування ЦП номінальної вартості не більше 1 млн. грн.;
• зберігання цих ЦП;
• одна операція списання ЦП з рахунку, за умови, якщо контрагентом при списанні або зарахуванні цінних паперів є інший депонент депозитарної установи;
• закриття рахунку.
00
6.4.1для юридичних осіб1000 грн.
6.4.2для фізичних осіб750 грн.

 6.5

Оформлення пакету документів на відкриття рахунку у цінних паперах для юридичних осіб резидентів/нерезидентів 300 грн. за один пакет документів
    6.6 Оформлення розпорядження для проведення депозитарної операції

 20 грн.

    6.7 Посвідчення підпису на довіреності для участі у загальних зборах

 100 грн.

 6.8

Продовження операційного дня депозитарної установи на вимогу депонента 500 грн. за одну годину + тариф Центрального Депозитарію
 6.9Здійснення окремих депозитарних операцій  з виїздом працівника депозитарної установи за місцезнаходженням депонента За домовленістю сторін

* Тариф "Корпоративний" застосовується до групи Депонентів не менше 3 осіб (далі – "корпорація"). Вартість виконання депозитарних операцій для зазначеної групи осіб визначається угодою депозитарної установи та "розпорядника корпорації" - юридичної особи, яка для встановлення тарифів діє від імені решти членів корпорації. Приєднання до корпорації здійснюється на підставі письмової заяви Депонента і розпорядника корпорації; вихід з корпорації – на підставі заяви Депонента або розпорядника корпорації.

** Сума округлюється до цілих гривень, але не менше 1 грн.

Інші послуги щодо обслуговування рахунків у цінних паперах надаються за додатковими угодами.
ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (44) 502-00-77
Факс: (44) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.