Головна

Управління активами

Операції з цінними паперами
Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР
Послуги за вищими стандартами!
    
Про компанію
   
Депозитарні послуги
   
Річна звітність
    
ДЕПОЗИТАРНі ПОСЛУГИ

 

Документи, що необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах

Для фізичних осіб:
 1. Паспортний документ
 2. Ідентифікаційний код
Для юридичних осіб-резидентів:
 1. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 2. анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи;
 3. копія зареєстрованого установчого документа;
 4. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіренності;
 5. оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 6. оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок;
 7. розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
 8. копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера  розпорядника (-ів) рахунку, завірені власними підписами;
 9. анкета фізичної особи - розпорядника рахунку в цінних паперах.
Для юридичних осіб-нерезидентів :
 1. копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
 2. копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;   
 3. оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, яка, відповідно до установчих документів, має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності);
 4. оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
 5. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
 6. анкета рахунку в цінних паперах;
 7. картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, засвідчена нотаріально. Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, яка, відповідно до установчих документів, має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку;
 8. анкета фізичної особи  розпорядника рахунку у цінних паперах;
 9. копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа – нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків.ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (44) 502-00-77
Факс: (44) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.