Головна

Управління активами

Операції з цінними паперами
Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР
Послуги за вищими стандартами!
    
Про компанію
   
Депозитарні послуги
   
Річна звітність
    
ПРО КОМПАНіЮ

 

Інформація для клієнтів

 
 

Інформація про ТОВ "ТАСК-БРОКЕР":

 

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, пров. Рильський, 6, тел.: (44) 502-00-75, е-mail: broker@task.ua

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 01601, м. Київ, пров. Рильський, 6.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР": 06.04.2006 р., 1 074 102 0000 016422.

Інформація про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів: реєстраційний номер 881, дата включення в реєстр 11.07.2006 р.

Ліцензії ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", що надають право на надання відповідних фінансових послуг:

ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг, видані з 13.05.2016 р., строк дії необмежений, згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2016 р. № 438;

ліцензія НКЦПФР серія АЕ №286588 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, дата видачі 08.10.2013 р., строк дії необмежений.

Орган, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, телефон/факс: (044) 280-84-16, електронна адреса: https://www.nssmc.gov.ua/ , адреса електронної пошти: info@nssmc.gov.ua

 

Інформація про фінансові послуги, що надає ТОВ "ТАСК-БРОКЕР":

 

На підставі ліцензій, виданих НКЦПФР, ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" надає послуги торговця цінних паперів та послуги депозитарної установи. За фінансові послуги, які ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" надає клієнтам на підставі відповідних договорів, клієнти сплачують ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" винагороду відповідно до затверджених тарифів, що розміщені на веб-сайті ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" http://www.task.ua.

Нарахування та сплата податків, що виникають у зв’язку та за наслідками отримання клієнтами фінансових послуг ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", здійснюються в розмірі та в порядку, встановленими Податковим кодексом України.

 

Інформація щодо договорів про надання фінансових послуг:

 

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" надає фінансові послуги на підставі укладених з клієнтами договорів.

Клієнт має право відмовитись у будь-який час від договору про надання фінансових послуг.

Право клієнта розірвати чи припинити договір про надання фінансових послуг, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій визначаються законодавством та умовами відповідних договорів про надання фінансових послуг.

Зміни та доповнення до договору про надання фінансових послуг вносяться виключно за згодою сторін договору в порядку, встановленому законодавством та умовами відповідного договору.

 

Інформація щодо механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг:

 

Споживачі фінансових послуг мають можливість звернутися до ТОВ "ТАСК- БРОКЕР" з письмовою скаргою на якість наданих фінансових послуг. Скарги розглядаються керівником ТОВ "ТАСК-БРОКЕР". Про результати розгляду скарги скаржнику повідомляється письмово протягом 30 днів.

Споживачі фінансових послуг мають право звернутися до суду за захистом своїх прав.

Законодавство України не передбачає створення гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні тих видів фінансових послуг, що надаються ТОВ "ТАСК- БРОКЕР".

 

 


ТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (44) 502-00-77
Факс: (44) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.