Головна

Управління активами
Операції з цінними паперами

Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР

Брокерські послуги
Повний спектр брокерських послуг

Андеррайтинг
Випуск та розміщення цінних паперів українських Емітентів

Депозитарні послуги
Повний комплекс послуг
Послуги за вищими стандартами!
Законодавство
   
Актуальні питання
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги ТЦП "ТАСК-БРОКЕР"
   
Тарифи
   
Купівля / продаж ЦП
   
Річна звітність
    
ТАРИФИ

 КОМПАНІЯ

Компанія "ТАСК-БРОКЕР" – невід’ємна операційна складова Інвестиційної групи "ТАСК". Стратегії з управління активами фондів КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" успішно реалізуються завдяки роботі команди спеціалістів "ТАСК-БРОКЕР".


Шановні відвідувачі.

У зв'язку з оголошенням загального карантину всі компанії, що входять до складу Групи "ТАСК", працюють в частково дистанційному режимі.

Телефонні дзвінки на корпоративні номери (44) 502-00-75 та (44) 502-00-77 приймаються з 10-00 до 16-00.

Звернення електронною поштою обробляються в звичайному режимі з 9-00 до 18-00.

Робочі дні залишаються незмінними: Пн- Пт.Тарифи

Тарифи на послуги з брокерського обслуговування

Версія для друку (PDF).

Послуга Тариф за 1 операцію
1. Операції на організованому ринку
1.1 Купівля / продаж ЦП з попереднім депонуванням активів клієнта 0,15%, але не менше 500 грн.*
1.2 Купівля / продаж ЦП без попереднього депонування активів клієнта 0,15%, але не менше 600 грн.*
1.3 Купівля / продаж ЦП з наданням індивідуальної консультації клієнту 0,15%, але не менше 1000 грн.*
2. Інші послуги

 2.1

Відкриття клірингового субрахунку в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

 120 грн.

 2.2

Підключення рахунку для розрахунків в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

  60 грн. 

 2.3

Обслуговування клірингового субрахунку в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за повний або неповний календарний місяць

 12 грн. 

 2.4

Здійснення операцій блокування/розблокування грошових коштів/цінних паперів в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

 50 грн. за операцію**

 2.5 Оформлення договорів купівлі-продажу ЦП (акції, облігації) на позабіржовому ринку Від 500 грн./договір
 2.6 Аналітична підтримка (для клієнтів ТОВ "ТАСК-БРОКЕР") Входить у вартість комісійної винагороди
 2.7 Операції з векселями За домовленістю
 2.8 Консультації з питань фондового ринку не для клієнтів ТОВ "ТАСК-БРОКЕР") За домовленістю

* За домовленістю з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" тариф може бути змінений на кожну операцію індивідуально

** Одна операція в місяць проводиться безкоштовно


Тарифи на послуги з організації випуску та розміщення облігацій

Версія для друку (PDF, 200 Кб).

Послуга Тариф
1. Організація випуску (“ТАСК-БРОКЕР” виступає в ролі лід- менеджера)
1 Вид облігації Випуск закритий Випуск відкритий
1.1. Цільові 0,1% від обсягу емісії, але не менше ніж 30 000 грн. і не більше 60 000 грн.
1.2. Відсоткові (дисконтні) 25 000 грн. 0,1% від обсягу емісії, але не менше ніж 30 000 грн. і не більше 50 000 грн.
1.3. Муніципальні 25 000 грн.
2. Створення інвестиційного меморандуму
2 Підготовка інвестиційного меморандуму та презентацій випуску цінних паперів 0,1% від обсягу емісії, але не більше ніж 15 000 грн.
3. Розміщення ("ТАСК-БРОКЕР" виступає в ролі андеррайтера)
3 Розміщення цінних паперів, в тому числі гарантування розміщення 0,5%-1% від суми розміщення, не менше ніж 10 000 грн.Тарифи та перелік послуг, що надає депозитарна установа ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" Депонентам

Версія для друку (PDF, 253 Кб).

Послуга (операція)Тариф "Стабільний" Тариф "Корпоративний"
1. Адміністративні операції
1.1 Відкриття рахунків у цінних паперах: 00 За домовленістю***
1.1.1 юридичним особам резидентам 200 грн.
  1.1.2 юридичним особам нерезидентам  500 грн.
1.1.3 фізичним особам резидентам  100 грн.
1.1.4 фізичним особам нерезидентам 150 грн.
   1.2 Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах 50 грн.
1.3 Закриття рахунку у цінних паперах Не тарифікується
2. Облікові операції
2.1Зарахування або списання цінних паперів для фізичних осіб та юридичних осіб в межах або в іншій депозитарній установі
120 грн. за операцію За домовленістю***
2.2 Відміна депозитарної операції  50 грн. за операцію 
2.3Блокування або розблокування цінних паперів під виконання договорів застави; встановлення інших обмежень щодо цінних паперів (крім виконання безумовних  операцій) 300 грн. за операцію
3. Інформаційні операції
3.1 Надання виписки з рахунку у цінних паперах (після проведення облікових операцій) та виписки про стан рахунку у цінних паперах (на останній робочий день місяця)Безкоштовно За домовленістю***
3.2 Надання виписки про стан рахунку у ЦП за запитом Депонента
100 грн. за документ
3.3 Надання виписки про операції на рахунку у ЦП за запитом Депонента
20 грн. за аркуш
3.4 Надання за запитом Депонента інформаційних довідок  100 грн. за аркуш
4. Зберігання цінних паперів

4.1

Зберігання ЦП на рахунках у ЦП  депонента (залежно від загальної номінальної вартості всіх ЦП та за повний або неповний місяць): 0 За домовленістю***
   4.1.1 для фізичних осіб:  
 4.1.1.1 якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства)0,005%, але не менше ніж 200 грн. за кожний значний пакет акцій
 4.1.1.2 за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій  0,004%, але не менше ніж 100 грн.

4.1.2

для юридичних осіб: 
4.1.2.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства) 0,005%, але не менше ніж 200 грн. за кожний значний пакет акцій
4.1.2.2 за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій 0,004% але не менше ніж 200 грн.

 4.2

Зберігання цінних паперів на рахунках у ЦП, блокованих для здійснення торгів на організаторі торгівлі  0,1%, але не менше ніж 150 грн.

 4.3

Зберігання цінних паперів, заблокованих на користь Заставодержателя цінних паперів, з інших підстав згідно цивільно- правових угод  0,02% але не менше ніж 100 грн.
 4.4 Зберігання державних цінних паперів, що обліковуються нс рахунках депонентів
 0,04% номінальної вартості ЦП
5. Розрахунково-клірингові операції
5.1 Блокування або розблокування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, що виставлені на торги на організаторах торгівлі 50 грн. за операцію За домовленістю***
5.2 Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються поза фондовими біржами на умовах  "поставка проти оплати", а також розрахунки за правочинами щодо державних цінних паперів, що укладаються на умовах "поставка цінних паперів без оплати"
600 грн. за операцію
6. Інші послуги
6.1 Виплата дивідендів 0,2 %, але не менше ніж 20 грн., та не більше ніж 300 грн, або за згодою сторін За домовленістю***
 6.2 Виплата доходів за державними цінними паперами та сум при погашенні державних цінних паперів
 300 грн. за одну операцію
6.3

Комплекс депозитарних операцій для Депонентів, які  є інвесторами ІСІ  ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ":
• відкриття рахунку (якщо він не був відкритий раніше);
• зарахування та списання ЦП ІСІ ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" на рахунок або з рахунку у цінних паперах Депонента внаслідок угод, укладених Депонентом з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР";
• зберігання цих цінних паперів 

10 грн. за здійснення всіх операцій
6.4 Разовий комплекс депозитарних операцій на умовах передоплати – протягом не більше 36 місяців:
• відкриття рахунку;
• одна операція зарахування ЦП номінальної вартості не більше 1 млн. грн.;
• зберігання цих ЦП;
• одна операція списання ЦП з рахунку, за умови, якщо контрагентом при списанні або зарахуванні цінних паперів є інший депонент депозитарної установи;
• закриття рахунку.
0
6.4.1 для юридичних осіб 1000 грн.
6.4.2 для фізичних осіб 750 грн.

6.5

Оформлення пакету документів на відкриття рахунку у цінних паперах для юридичних осіб резидентів/нерезидентів

 300 грн. за один пакет документів

6.6 Оформлення розпорядження для проведення депозитарної операції

 20 грн.

6.7 Посвідчення підпису на довіреності для участі у загальних зборах

 100 грн.

 6.8

Продовження операційного дня депозитарної установи на вимогу депонента  500 грн. за одну годину + тариф Центрального Депозитарію
 6.9 Здійснення окремих депозитарних операцій  з виїздом працівника депозитарної установи за місцезнаходженням депонента  За домовленістю сторін

* Тариф "Корпоративний" застосовується до групи Депонентів не менше 3 осіб (далі – "корпорація"). Вартість виконання депозитарних операцій для зазначеної групи осіб визначається угодою депозитарної установи та розпорядника корпорації - юридичної особи, яка для встановлення тарифів діє від імені решти членів корпорації. Приєднання до корпорації здійснюється на підставі письмової заяви Депонента і розпорядника корпорації; вихід з корпорації – на підставі заяви Депонента або розпорядника корпорації.

** Сума округлюється до цілих гривень, але не менше 1 грн.

*** Інші послуги щодо обслуговування рахунків у цінних паперах надаються за додатковими угодами.

Послуги Депозитарної установи


Постачальник природного газуТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (44) 502-00-77
Факс: (44) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.