Головна
Управління активами

Операції з цінними паперами

Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-ІНВЕСТ

ТАСК Ресурс
Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду відкритого типу


Інвестиції з розумом!
Актуальні питання
   
Законодавство
   
Глосарій
   
Поради інвесторам
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
   
Фонди
    
ЕНЦИКЛОПЕДіЯ

 

Актуальні питання

Наші фахівці оперативно нададуть відповідь на будь-яке Ваше питання. Найчастіші та найактуальніші питання, а також питання, що пояснюють роботу з цінними паперами та фондовими ринками, ми розміщуємо на даній сторінці.


Що таке інвестиційний фонд?

Що таке вартість чистих активів (ВЧА)?

В чому відмінність інвестиційних фондів від банків?

В чому переваги інвестиційного фонду, як форми інвестування?

Що краще - вкласти гроші в інвестиційний фонд або самостійно інвестувати на фондовому ринку?

Чому вкладати гроші у фонди?

Які цінні папери може придбавати фонд?

Чи можуть кошти фонду інвестуватися в похідні цінні папери (опціони та ф'ючерси)?

Чи можуть кошти фонду вкладатися в цінні папери іноземних компаній?

Чому інвестиції повинні бути багаторічними або, як кажуть, довгостроковими?

Наскільки є ризикованим вклад коштів в інвестиційний фонд?

Чи гарантується мінімальна прибутковість вкладень в інвестиційний фонд?

Чи існують інвестиційні фонди у такому вигляді на Заході або це наш винахід? В яких ще країнах розвинена ця система?

Чи є гарантії того, що фонди будуть прибутковими?

Чи існують схеми страхування ризиків для КУА? Наскільки ймовірно те, що фонди не “посиплються” з обвалом ринку?

Якщо ПІФ показує високу прибутковість, чи завжди це пов'язане з високим ризиком вкладень?

Поясніть будь ласка - навіщо створюються корпоративні інвестиційні фонди, адже вони є юридичними особами і повинні сплачувати податок на прибуток.

З якою метою створювати корпоративні інвестиційні фонди, якщо можна створити ПІФ, адже в нього все таке ж, ті ж нормативні вимоги, так само потрібна КУА?

Хто керує фондом, хто приймає рішення про операції з цінними паперами?

Скільки фондів може бути в управлінні у однієї управляючої компанії?

Чи повинна компанія з управління активами надавати якусь звітність інвесторам? Яку?

Як звітує фонд перед інвестором?

Чи оговорюється заздалегідь, в які цінні папери інвестує кошти Компанія з управління активами?

Чи можна впливати на рішення про вкладення грошей у цінні папери?

Хто ще, крім КУА, бере участь в системі управління активами інвестиційних фондів?

Що таке інвестиційний сертифікат?

Як вкладник може відслідковувати вартість ЦП?

Хто може придбати акції корпоративних фондів?

Чи є цінний папір фонду іменним або його можна оформити на пред'явника?

Інвестиційні сертифікати одного фонду дають їхнім власникам рівні права?

Яка мінімальна сума інвестиції до Фонду? Якою валютою можна оплатити вартість цінних паперів фонду?

Яку мінімальну кількість цінних паперів може придбати інвестор?

Чи є обмеження по сумі при покупці інвестиційного сертифіката?

Чи можна відіслати заявку на придбання цінних паперів фонду і анкету поштою?

Як докупити цінні папери фонду?

Чи можу я регулярно одержувати відсотки або дивіденди від ПІФ "ТАСК Український Капітал"?

Яка процедура отримання грошей при продажі ЦП Фонду?

Коли я зможу одержати гроші, що належать мені від продажу цінних паперів фонду?

Скільки часу займає оформлення придбання ЦП?

Чи можна подарувати цінні папери фонду?

Чи можна продати цінні папери фонду третій особі?

Що я можу робити зі своїм інвестиційним сертифікатом - продати, подарувати, залишити в спадщину?

Хто може здійснювати операції з цінними паперами інвестиційного фонду? Яким чином складається доручення?

Чи можу я поміняти цінний папір одного фонду на цінний папір іншого фонду в рамках однієї КУА?

Кому дістануться гроші у випадку моєї смерті? Чи потрібно вказувати інвестиційні сертифікати або акції фонду у заповіті?

Чи можна вкласти у фонд долари США або іншу валюту?

Скільки орієнтовно буде коштувати цінний папір інвестиційного фонду через деякий час?

Чи є термін дії фонду та що відбувається при закінченні діяльності фонду?

Що відбудеться з майном фонду, якщо він припинить своє існування?

Що відбувається з активами фонду, якщо Компанія з управління активами збанкрутувала?

Що відбудеться, якщо будуть подані заявки на викуп усіх цінних паперів фонду?

Чи може ІФ переїхати, не попередивши інвесторів?

Як можуть відобразитися на вартості ЦП можливі зміни на валютному ринку (наприклад, зростання/падіння курсу долара)?


Що таке інвестиційний фонд?
Інвестиційний фонд - це своєрідний фінансовий агрегатор. Він об'єднує кошти інвесторів в єдиний керований капітал та робить можливим отримання доходу від вкладень у фінансові інструменти, недоступні окремим особам.

Що таке вартість чистих активів (ВЧА)?
Вартість чистих активів (ВЧА) - це різниця між вартістю майна, що належить фонду (активи), і розміром зобов'язань фонду (пасиви). До складу активів входять акції підприємств, облігації, гроші на депозитних рахунках та ін. Пасиви формуються з кредиторської заборгованості фонду та витрат майбутніх періодів.

В чому відмінність інвестиційних фондів від банків?
Банківський депозит - це гарантований дохід у вигляді відсотка та (майже) гарантоване повернення вкладених грошей. При цьому відсоток не прив'язаний до прибутку, який отримав банк, користуючись грошима вкладників. Інвестори фонду ділять між собою всі здобутки фонду від інвестування залучених коштів. Це дає можливість інвесторам отримувати більший дохід, ніж передбачалось. В той самий час не існує гарантії повернення з фонду вкладених коштів будь-якої миті за бажанням інвестора.

В чому переваги інвестиційного фонду як форми інвестування?
Основна перевага інвестиційного фонду полягає в тому, що інвестор, долучаючись до колективного інвестування з відносно невеликими коштами, користується всіма перевагами професійного управління на фондовому ринку. Навіть невелика сума, інвестована через фонд, буде диверсифікована (розкидана по декількох позиціях), що дозволяє знизити ризик.
До інших переваг відносяться:
- максимальна доступність і прозорість інформації про діяльність фонду;
- жорсткий контроль над діяльністю фонду з боку державних органів;
- пільгове оподатковування (відповідно до податкового законодавства ІФ не платить податок на прибуток).

Що краще - вкласти гроші в інвестиційний фонд або самостійно інвестувати на фондовому ринку?
Якщо ви не є професіоналом фондового ринку, або у вас обмежений вільний час, то краще вкласти гроші у фонд. Інвестор, купуючи цінні папери фонду, передає в довірче управління кошти професійному управляючому - Компанії з управління активами (КУА), яка зацікавлена в максимальному прирості вартості цінних паперів (ЦП) фонду. Витрати часу та сил мінімальні. Крім того, набагато більший обсяг коштів в управлінні КУА, порівняно з капіталом приватного інвестора, дозволяє КУА розміщувати кошти на максимально вигідних для своїх інвесторів умовах та з меншими витратами.

Чому  інвестори вкладають гроші у  фонди?
Можна сформулювати кілька основних чинників: 

  1. Бажання захистити вільні кошти від знецінення через інфляцію.
  2. Бажання отримати дохід з джерела, відмінного від банківського депозиту.
  3. Можливість оперувати на фондовому ринку з мінімальними ресурсами.
  4. Задля реалізації конкретних завдань, виконання яких пов'язане з обов'язковою участю в спеціальному фонді. Наприклад, корпоративний фонд, який інвестує в будівництво житлового комплексу і згодом конвертує цінні папери в квадратні метри.
  5. Тісне знайомство з принципами інвестування на фондовому ринку. Цікаве для студентів або осіб, що досліджують (вивчають) механізми та принципи фондового ринку та інвестування.

Які цінні папери може придбавати фонд?
Це залежить від виду і типу конкретного фонду, а також від цілей і напрямків інвестицій, заявлених у документах фонду: його регламенті та інвестиційній декларації. Фонди можуть мати консервативну, збалансовану або агресивну стратегію інвестування. Вони можуть орієнтуватись на цінні папери з фіксованим доходом (наприклад, облігації) або корпоративні папери (наприклад, акції), бути змішаними; можуть вибрати якийсь один сектор економіки або певний регіон. Всі обмеження та переваги конкретного фонду повинні бути зазначені в його інвестиційній декларації як одному з найважливіших документів, і кожний потенційний інвестор повинен з нею ознайомитись перед ухваленням рішення про те, чи збігаються його переваги з цілями фонду.

Чи можуть кошти фонду інвестуватися в похідні цінні папери (опціони та ф'ючерси)?
Ні, це заборонено чинним законодавством.

Чи можуть кошти фонду вкладатися в цінні папери іноземних компаній?
Відповідно до діючого законодавства - це можливо, але на практиці це ще складно реалізувати через слабкий розвиток депозитарної системи.

Чому інвестиції повинні бути багаторічними або, як кажуть, довгостроковими?
По-перше
, інвестиційний фонд - інструмент тривалих вкладень за своїм визначенням. Механізм його роботи такий, що диверсифікованість, надійність та обґрунтованість передбачають зниження швидкості здійснення операцій (в порівнянні з самостійним інвестуванням). Інакше кажучи, це означає збільшення комісійних видатків, які понесе інвестор у випадку частого придбання та продажу ЦП, а також втрату часу при зарахуванні ЦП і виплаті грошей. Таким чином, інвестиційний фонд не підходить для спекулятивної гри на короткострокових коливаннях ринку.
По- друге, довгостроковість дозволяє нівелювати фактор невдалого моменту "входу у ринок" (тобто придбання ЦП). Таким чином, чим довше інвестор залишається у фонді, тим менше значення для нього набувають короткострокові коливання вартості цінних паперів, які й визначають "вдалість" моменту. Багаторічна історія фондових ринків у США і Європі однозначно показує, що довгостроковий збільшуючий тренд завжди могутніший і стійкіший за швидкі падіння і різкі підйоми.
По- третє, завданням простого інвестора є збільшення власних коштів у тривалій перспективі (від 1 року), а не спекулятивні операції. Активна самостійна робота на фондовому ринку вимагає професійних знань і особливого психологічного складу характеру.

Наскільки  ризиковим є  вклад коштів в інвестиційний фонд?
Будь-яка інвестиція несе в собі певні ризики. Кожний із цих ризиків фонд намагається мінімізувати:
- Ринкові ризики. Вони пов'язані з тим, що ціни на фінансові інструменти, які перебувають у портфелі фонду, можуть як збільшуватись, так і зменшуватись. Максимально обійти ці ризики може лише професіоналізм менеджерів КУА. На сьогодні КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" зібрала високопрофесійну команду менеджерів з управління активами, що складається з професіоналів з великим досвідом роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу.
- Ризики збереження активів. Ці ризики пов'язані з надійністю зберігача, у якого інвестиційний фонд зберігає свої активи. В усіх інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні КУА "ТАСК- ІНВЕСТ", цей ризик є мінімальним, оскільки зберігачем є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", який на сьогоднішній день має надійну репутацію на ринку України.
- Ризики неотримання правдивої інформації. Ці ризики пов'язані з можливістю навмисного перекручування інформації. Дані ризики практично відсутні в світлі якісного та постійного контролю як за діяльністю кожного інвестиційного фонду, так і за КУА в цілому з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Чи гарантується мінімальна прибутковість вкладень в інвестиційний фонд?
Ні, відповідно до Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1414 від 06.08.2013  (ст.V.1.18), Компанія з управління активами не має права гарантувати прибутковість інвестицій в інвестиційні фонди.

Чи існують інвестиційні фонди у такому вигляді на Заході або це наш винахід? В яких ще країнах розвинена ця система?
Індустрія інвестиційних фондів існує більше ста років. Особливе поширення вона одержала в США, Західній Європі, Японії та Австралії. В Україні ця індустрія ще молода, але ми сподіваємось побачити її розвиток і в нашій країні також.

Чи є гарантії того, що фонди будуть прибутковими?
Ні, такі гарантії відсутні. Але потрібно зауважити, що сама КУА зацікавлена у прибутковості фонду, оскільки від цього безпосередньо залежить винагорода компанії. І вданому випадку інтереси КУА абсолютно співпадають з інтересами учасників фонду. Прибутковість фонду забезпечує КУА прийнятну винагороду за управління та підвищує вартість ЦП фонду (маються на увазі не портфельні ЦП, а інвестсертифікати або акції) у власності учасників.

Чи існують схеми страхування ризиків для КУА? Наскільки ймовірно те, що фонди не “посиплються” з обвалом ринку?
Схеми страхування ризиків, пов’язані з цінними паперами, не практикуються. Фонди повинні дотримуватись диверсифікованості та згладжувати цей ризик. КУА має можливість проаналізувати та реструктурувати портфель фонду. Можна привести наступний приклад: в результаті дефолту 1998 року громадяни Росії, що зберігали свої заощадження на депозитах та у валюті, втратили (повністю або частково) свої внески, але жоден вкладник російських пайових фондів не постраждав. Завжди за падінням фондового ринку наступає, в силу різних причин (пожвавлення економіки, антикризових дій уряду, санації банківського сектора і т.д.), його підйом. До того ж, навіть акції збанкрутілого підприємства можна продати!

Якщо ІФ показує високу прибутковість, чи завжди це пов'язане з високим ризиком вкладень?
Не завжди. Треба враховувати фактор часу. Якщо фонд показує стабільну високу прибутковість протягом декількох років - це говорить про високий професіоналізм його управляючих.

Поясніть, будь ласка, навіщо створюються корпоративні інвестиційні фонди, адже вони є юридичними особами і повинні платити податок на прибуток.
Корпоративні інвестиційні фонди дійсно є акціонерними товариствами. Але згідно українського законодавства, кошти спільного інвестування не є об'єктом оподатковування. Таким чином, корпоративні фонди після реєстрації їх як інститутів спільного інвестування не є платниками податку на прибуток і фонд має можливість реінвестувати отриманий прибуток без сплати податків.

З якою метою створювати корпоративні інвестиційні фонди, якщо можна створити ПІФ, адже в нього все таке ж, ті ж нормативні вимоги, так само потрібна КУА?
Корпоративні фонди - це повноцінні юридичні особи у формі акціонерних товариств. Між управляючою компанією та корпоративним фондом існують договірні відносини, які у випадку непрофесійної роботи управляючої компанії, можуть бути розірвані. Механізм заміни керуючої компанії у випадку пайових фондів значно складніший.  

Хто керує фондом, хто приймає рішення про операції з цінними паперами?
Рішення про інвестування коштів інвестиційного фонду (інституту спільного інвестування) приймає Компанія з управління активами "ТАСК-ІНВЕСТ" під контролем депозитарної установ ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Скільки фондів може бути в управлінні у однієї управляючої компанії?
Необмежена кількість.

Чи повинна компанія з управління активами надавати якусь звітність інвесторам? Яку саме?
Існує безумовна зобов'язаність КУА звітувати перед НКЦПФР. Щоденна, місячна, квартальна - в залежності від характеристик фонду. Інвесторам кожен фонд надає звіти про поточну вартість чистих активів, структуру портфелю та кількість цінних паперв в обігу. З якою саме періодичністю публікувати інформацію для учасників - вирішує фонд. Раз на рік  фонд надає інвесторам та Наглядовій раді фонду звіти:
- про операції за рахунок активів фонду;
- про розміри витрат, які здійснювалися за рахунок активів фонду;
- про розміри отриманого прибутку (збитків);
- з інших питань, що характеризують  фінансово-майновий стан фонду.

Чи оговорюється заздалегідь, в які цінні папери інвестує кошти Компанія з управління активами?
Це оговорюється в Інвестиційній декларації кожного фонду.

Чи можна впливати на рішення КУА щодо вкладення  коштів фонду у цінні папери?
Ні, учасник фонду не може впливати на рішення управляючої компанії. Придбаваючи цінні папери певного фонду, учасник тим самим приєднується до договору про довірче керування даного фонду і погоджується з обраною фондом стратегією.

Хто ще, крім КУА, бере участь в системі управління активами інвестиційних фондів?
Крім Компанії з управління активами, у функціонуванні системи інвестиційних фондів беруть участь  зберігач активів фонду, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та оцінювач майна фонду. Всі вони є юридичними особами і мають необхідні ліцензії. Депозитарій обслуговує емісію цінних паперів фонду та зберігає їх. Зберігач активів фонду приймає до зберігання всі придбані фондом акції та облігації. Аудитор підтверджує фінансову звітність кожного інвестиційного фонду і самої КУА. У разі, якщо регламентом передбачено, що активи фонду включають нерухоме майно, компанія з управління активами укладає договір з оцінювачем майна.   

Що таке інвестиційний сертифікат?
Інвестиційний сертифікат (ІС) є іменним цінним папером, емітентом якого є  компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду, та який засвідчує право власності учасника  пайового фонду на частку в пайовому  фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду). Підтвердженням того, що клієнт став власником ІС, є виписка з рахунку в цінних паперах, де вказується кількість придбаних ІС.

Як вкладник може відслідковувати вартість ЦП?
З регулярних звітів фонду, що публікуються на сайті управляючої компанії  (розділ "Фонди", підрозділ обраного фонду). Або за телефоном КУА: (044) 502-00- 77.

Хто може придбати акції корпоративних фондів?
Придбати акції можуть як фізичні особи (резиденти і нерезиденти), так і юридичні особи (резиденти і нерезиденти).

Чи є цінний папір фонду іменним або його можна оформити на пред'явника?
Цінні папери інвестиційних фондів (інвестиційні сертифікати або акції) - це іменні цінні папери, і на пред'явника їх оформити неможливо

Інвестиційні сертифікати одного фонду дають їхнім власникам рівні права?
Так, всі інвестори Фонду мають рівні права.

Яка мінімальна сума інвестиції до Фонду? Якою валютою можна оплатити вартість цінних паперів фонду?
Мінімальна сума коштів, яку інвестор може вкласти у фонд,  дорівнює вартості  мінімальної кількості цінних паперів фонду (див. наступне питання). Вартість сертифіката або акції можна довідатись на сайті КУА або за тел. (044)502-00-77. Венчурні та кваліфікаційні фонди вимагають мінімальний внесок, що  дорівнює 1500 та 100 мінімальних зарплат відповідно. Оплата вартості цінних паперів фонду здійснюється у гривнях.

Яку мінімальну кількість цінних паперів може придбати інвестор?
Мінімальна кількість цінних паперів фонду, яку може придбати інвестор, зазначена в проспекті емісії кожного фонду. Так, наприклад,  в фонді "ТАСК Український капітал" інвестор може придбати мінімум 1 інвестиційний сертифікат (п.5.11 - проспекту емісії зазначеного фонду), а в фонді "ТАСК Універсал" мінімальна кількість - 10 інвестиційних сертифікатів (п.5.12 - проспекту емісії зазначеного фонду). Мінімальна кількість ЦП венчурного або кваліфікаційного фонду  має дорівнювати 1500 та 100 мінімальним зарплатам за номінальною вартістю.

Чи є обмеження по сумі при покупці інвестиційного сертифіката?
Обмеження встановлюються тільки по кількості цінних паперів, яка купується. Мінімальна кількість описана вище. Максимальна  кількість  ЦП, доступних до придбання - нерозподілена частина емісії ЦП фонду.

Чи можна відіслати заявку на придбання цінних паперів фонду і анкету поштою?
Можна, разом із копіями ідентифікаційних документів (для фізичної особи - це паспорт і довідка про присвоєння коду). Ви також можете передати Заявку та анкету по електронній пошті або по факсу. Оригінали цих документів Ви передасте нам у момент підписання Договору купівлі-продажу ЦП.

Як докупити цінні папери фонду?
Подати заявку на придбання ЦП. Анкету, копії паспорта та коду в цьому випадку подавати не потрібно. Після оформлення  угоди купівлі ЦП  інвестор отримує нову виписку з рахунку в цінних паперах, де відбивається збільшена кількість ЦП. 

Чи можу я регулярно одержувати відсотки або дивіденди від ПІФ "ТАСК Український Капітал"?
Ні, оскільки "ТАСК Український Капітал" є інтервальним пайовим інвестиційним фондом, виплата відсотків і дивідендів по його інвестиційних сертифікатах не передбачена (ст. 51 п.6 ЗУ "Про ІСІ" № 5080-VІ від 02.04.2020). Інвестор одержує дохід тільки при продажі інвестиційних сертифікатів.

Яка процедура отримання грошей при продажі ЦП Фонду?
Гроші при викупі цінних паперів фонду Компанією з управління активами зараховуються на банківський рахунок інвестора, зазначений у заявці на продаж інвестиційних сертифікатів. Термін зарахування - до 7 робочих днів з моменту списання ЦП фонду з рахунку інвестора.

Коли я зможу одержати гроші, що належать мені від продажу цінних паперів фонду?
Відповідно до Проспекту емісії фонду, а також ст.58 ЗУ "Про ІСІ" , строк між списанням ЦП фонду з  рахунку інвестора та здійсненням розрахунків в грошовій формі не повинен перевищувати 7 робочих днів.

Скільки часу займає оформлення придбання ЦП?
Законом передбачений строк не більше 7 робочих днів між оплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів і датою списання фондом цінних паперів на рахунок інвестора.

Чи можна подарувати цінні папери фонду?
Не можна подарувати ЦП фонду в загальноприйнятому сенсі, оскільки ЦП фондів - це іменні цінні папери. Тож треба забезпечити реєстрацію нового власника ЦП в фонді та перевести бездокументарні папери на рахунок нового власника. А це вимагає виконання певних дій в депозитаній установі, КУА та банку.

Чи можна продати цінні папери фонду третій особі?
Можна, але не всі. Цінні папери фондів інтервального типу можна продати лише назад до фонду, подавши заявку на викуп. ЦП фондів інтервального та закритого типу можна продати іншій особі в будь-який день за допомогою ліцензованого торговця цінними паперами (згідно п.9 ст.17 ЗУ "Про Цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006р.

Що я можу робити зі своїм інвестиційним сертифікатом - продати, подарувати, залишити в спадщину?
Інвестиційні сертифікати в Україні відносяться до групи пайових цінних паперів (ст. 3 п. 5 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ). Цінні папери - це об'єкти цивільних прав (див. ст. 177 та 178 Цивільного кодексу України: "Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи".
Таким чином, інвестиційні сертифікати, які Вам належать, можна продавати, дарувати, залишати в спадщину.

Хто може здійснювати операції з цінними паперами інвестиційного фонду? Яким чином складається доручення?
Операції з цінними паперами можуть провадитись тільки власником цінних паперів або третьою особою при наявності доручення. Доручення складається у нотаріуса або безпосередньо в пункті прийому заявок.

Чи можу я поміняти цінний папір одного фонду на цінний папір іншого фонду в рамках однієї КУА?
Відповідно до Регламентів фондів, цінні папери фондів можуть бути конвертовані в інші цінні папери фондів в управлінні однієї компанії в порядку, визначеному чинним законодавством. Але, на жаль, на сьогоднішній день немає нормативних документів, що регламентують це питання. Таким чином, ви можете лише продати оні ЦП (порядок продажу залежить від типу фонду) та купити інші.

Кому дістануться гроші у випадку моєї смерті? Чи потрібно вказувати інвестиційні сертифікати або акції фонду у заповіті?
В разі смерті, інвестиційні сертифікати або акції фондів, як цінні папери, підлягають спадкоємству поряд з іншим майном фізичної особи за заповітом або в порядку черговості.

Чи можна вкласти у фонд долари США або іншу валюту?
Ні, за законами України, будь-які розрахунки всередині країни провадяться винятково в національній валюті.

Скільки орієнтовно буде коштувати цінний папір інвестиційного фонду через деякий час?
Ані КУА, ані держава не можуть давати гарантій або цінових орієнтирів відносно майбутньої вартості цінних паперів. Вартість ЦП залежить від ситуації на ринку і може як збільшуватись, так і зменшуватись.
Інвестиційні фонди є гарним інструментом для вкладення коштів, однак вимагають від вкладників певного терпіння. Фондовий ринок - мінливий, тому вартість ЦП ІСІ іноді може знижуватись, але ТОВ "КУА "ТАСК- ІНВЕСТ" робить все від неї залежне, щоб її клієнти стабільно одержували гідний дохід.

Чи існує термін дії фонду та що відбувається при закінченні діяльності фонду?
Термін дії є тільки у закритих фондів. Інтервальні та відкриті фонди - безстрокові. По закінченні строку дії строкового фонду проводиться або подовження його терміну, або ліквідація фонду та розрахунок з інвесторами фонду в передбаченому законодавством порядку.

Що відбудеться з майном фонду, якщо він припинить своє існування?
Все майно фонду буде реалізовано, а отримані кошти будуть розподілені серед інвесторів фонду.

Що відбувається з активами фонду, якщо Компанія з управління активами збанкрутувала?
Майно інвестиційного фонду не є майном Компанії з управління активами і не використовується для погашення її боргів і зобов'язань при банкрутстві. У випадку банкрутства або ліквідації управляючої компанії Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку призначає тимчасову КУА яка виконуватиме функції управляючого до моменту обрання інвесторами фонду нової постійної КУА.

Що відбудеться, якщо будуть подані заявки на викуп усіх цінних паперів фонду?
Всі заявки будуть виконані.

Чи може ІФ переїхати, не попередивши інвесторів?
Інвестиційний фонд нікуди переїхати не може, оскільки ІФ - це всього лише майновий комплекс, тобто інвестиційний портфель. Переїхати може Компанія з управління активами. Свої нові координати Компанія зобов'язана повідомити Наційональній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), зберігачеві, Державній податковій інспекції та, обов'язково, відобразити цю інформацію на своєму сайті. Інвесторів попереджати при цьому необов'язково. Тому, у випадку зміни адреси КУА, її можна довідатись у кожній із цих організацій або на сайті компанії.

Як можуть відобразитися на вартості ЦП можливі зміни на валютному ринку (наприклад, зростання/ падіння курсу долара)?
Зміна курсу може вплинути на вартість ЦП фонду в тому випадку, якщо фонд має валютні позиції. Зараз це можуть бути тільки депозити в доларах або євро, тому що купити цінний папір іноземного емітента в даний момент технічно неможливо.
 

Послуги депозитарної установи


Постачальник природного газуТАСК-ІНВЕСТ
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Інвестиції з розумом!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.